Thành lập CLB Doanh Nhân Xã Hội Miền Nam

(SốngXanh.vn) – Ngày 14 tháng 1 vừa qua, tại Hội quán Đời Rất Đẹp, các thành viên từ buổi Gặp gỡ thành viên các dự án xã hội miền Nam đã nhóm họp để thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Xã hội miền Nam (SSEC), theo sáng kiến của Mạng Xã hội Sống Xanh và sự bảo trợ của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP.vn). Câu lạc bộ Doanh nhân Xã hội miền Nam được lập ra nhằm mục đích:

  • Xây dựng một diễn đàn giao lưu cho các Doanh nhân Xã hội Miền Nam (DNhXH MN) và những tổ chức, cá nhân hỗ trợ Doanh nhân Xã hội (DNhXH) tại Việt Nam;
  • Góp phần xây dựng hình ảnh và quảng bá cho các tổ chức và doanh nghiệp xã hội (DNgXH) thành viên;
  • Thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng năng lực và kết nối DNhXH trong và ngoài nước.
  • Tạo sự gắn kết giữa các DNhXH MN để gia tăng sức mạnh, chia sẻ kinh nghiệm, tạo liên kết và cơ hội hợp tác, hỗ trợ nhau triển khai các chương trình, dự án đem lại giá trị cho cộng đồng.
  • Truyền thông đến rộng rãi các đối tượng trong xã hội, giúp hiểu đúng về DNhXH, DNgXH và kêu gọi cùng tham gia nhân rộng hình thức này.

Các thành viên sáng lập cũng đã bầu ra Hội đồng thường trực để đại diện cho quyền lợi các thành viên, lựa chọn Ban chủ nhiệm điều hành Câu lạc bộ, và đề ra chiến lược, định hướng cho các hoạt động của Câu lạc bộ, gồm có:

  • Chị Phạm Kiều Oanh – Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng
  • Anh Bùi Việt Hà – Mạng xã hội Sống Xanh
  • Chị Nguyễn Thị Hà Thanh – Dự án hỗ trợ hoạt động sáng tạo và nghiên cứu khoa học (Green Science)
  • Anh Tạ Minh Tuấn – Công ty cổ phần Bảo vệ cuộc sống khỏe (HELP CORP)
  • Anh Nguyễn Thanh Minh – Công ty cổ phần Phát triển tài năng Việt (DELTA Việt)

Sau buổi họp, các thành viên đã có buổi liên hoan cuối năm vui vẻ tại nhà hàngKOTO, một doanh nghiệp xã hội tiêu biểu.

Dự kiến Câu lạc bộ sẽ họp lại vào ngày 18/2/2012 để giới thiệu Ban chủ nhiệm, triển khai kế họach họat động và kết nạp thêm thành viên mới, và sẽ chính thức ra mắt vào trung tuần tháng 3.

Theo SốngXanh.vn