Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi rất mong sự hợp tác và liên kết với tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và các đối tác khác, nhằm thúc đẩy và lan tỏa tinh thần doanh nhân xã hội. Vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Chủ tịch: Nguyễn Thị Hà Thanh

Email: thanhnguyenthiha@gmail.com

Tel: 0989 235 123     

hoặc

Phó Chủ tịch Đối ngoại: Bùi Việt Hà

Email: h@songxanh.vn

Tel: 0902 778 938

Link đăng ký thành viên: Đăng ký